Laboratory of Woodland Ecology
    Institute of Entomology, Biology Centre CAS
Home Projects Species Localities Team Publications Media Join Us!
 
Čížek L., Hauck D., Čamlík G., Šebek P. (2020) OŘEZÁVANÉ STROMY – ZAPOMENUTÉ DĚDICTVÍ. Historie, současnost a význam v ochraně přírody. Agentura gevak s.r.o. pp. 92.
PDF


Čížek L., Šebek P., Bače R., Beneš J., Doležal J., Dvorský M., Miklín J., Svoboda M. (2016) Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy. Certifikovaná metodika TAČR. pp. 126.
PDF


Čížek L., Šebek P., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 24.
PDF


Čížek L., Hauck D., Konvička O., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 19.
PDF


Čížek L., Šebek P., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 52.
PDF


Čížek L., Konvička O., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 34.
PDF


Čížek L., Konstanjšek F., Hauck D., Konvička O., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 27.
PDF


Čížek L., Drag L., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 29.
PDF


Čížek L., Drag L., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 34.
PDF


Čížek L. (2012) Active restoration and management of forest habitats In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds): Ecological restoration in The Czech Republic pp. 17-19.


Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2005) Does voltinism in temperate insect herbivores depend on defences of their host plant? In: Kühn E., Feldmann R., Thomas J.A., Settele J. (Eds.): Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 1: General Concepts and Case Studies.


Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc pp. 127.


Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc pp. 79.