Laboratory of Woodland Ecology
    Institute of Entomology, Biology Centre CAS
Home Projects Species Localities Team Publications Media Join Us!
 

Lukáš Čížek
Lukáš Čížek
Head of Laboratory
Research interest:
 • saproxylic beetles ecology and conservation
 • woodland ecology
 • conservation biology of endangered species and habitats
 •  
  lukas.cizek(at)gmail.com | link to personal website | CV

  Lukáš Drag

  Lukáš Drag
  Research Scientist
  Research interest:
 • molecular ecology, phylogeography and conservation genetics
 • population ecology (mark-recapture, radio-tracking,...)
 • threatened saproxylic beetles
 •  
  lukasdrag(at)gmail.com | link to personal website | CV

  Jan Miklín

  Jan Miklín
  Research Scientist
  Research interest:
 • geographic information system (GIS)
 • cartography and geoecology
 •  
  miklin(at)email.cz | link to personal website

  Pavel Šebek

  Pavel Šebek
  Research Scientist
  Research interest:
 • conservation of woodland associated biodiversity (pollarding, coppicing...)
 • habitat requirements and population dynamics of threatened saproxylic beetles
 • formation and dynamics of tree microhabitats
 •  
  pav.sebek(at)gmail.com | link to personal website | CV

  Lucie Ambrožová

  Lucie Ambrožová
  PhD student
  Research interest:
  Thesis: Vliv velkých herbivorů na společenstav brouků stepních trávníků
   
  l.ambrozova(at)seznam.cz | link to personal website

  Fran Kostanjšek

  Fran Kostanjšek
  PhD student
  Research interest:
 • community composition of saproxylic beetles
 • threatened saproxylic beetles (e.g. Rhysodes sulcatus, Cerambyx cerdo, Limoniscus violaceus)
 •  
  fran.kostanjsek(at)gmail.com | link to personal website | CV

  Petr Kozel

  Petr Kozel
  PhD student
  Research interest:
  Thesis: Multitrophic interactions in dead wood.
   
  petrkozel.kozel(at)seznam.cz | link to personal website

  Čenda Pangrác

  Čenda Pangrác
  PhD student
  Research interest:
  Thesis: Společenstva saproxylického hmyzu na plochách vymýcených po kůrovcové kalamitě.
   
  cepanus2002(at)gmail.com

  Michal Perlík

  Michal Perlík
  PhD student
  Research interest:
  Thesis: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera
   
  mikime(at)hotmail.cz | link to personal website

  Michaela Helclová

  Michaela Helclová
  Master student
  Research interest:
  Theses: Mapování výskytu a stanovištní nároky krasce dubového (Eurythyrea quercus)
   
  darkafi4@gmail.com

  Tomáš Pěnka

  Tomáš Pěnka
  Master student
  Research interest:
  Thesis: Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí.
   
  tomaspenka(at)seznam.cz | link to personal website | CV

  Pavlína Kovářová

  Pavlína Kovářová
  Bachelor student
  Research interest:
  Theses: Mark-recapture tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v NP Podyjí.
   
  kovarova-pavlina(at)seznam.cz

  David Hauck

  David Hauck
  Technician and terrain worker
  Research interest:
 • taxonomy and faunistics
 • threatened saproxylic beetles
 •  
  dhauck(at)centrum.cz | link to personal website

  Ondřej Konvička

  Ondřej Konvička
  Technician and terrain worker
  Research interest:
 • Faunistics of saproxylic and mycophagous beetles in central Europe
 • Melandryidae, Tetratomidae, Stenotrachelidae, Synchroidae of the world – taxonomy, faunistics, bionomy, ecology, ethology
 •  
  brouk.vsetin(at)centrum.cz | link to personal website | CV

  Samane Sakaki

  Samane Sakaki
  Technician and terrain worker
  Research interest:
 • molecular techniques
 • ecology of saproxylic beetles
 •  
  ssakaki(at)yahoo.com | link to personal website

  Graduates
    Jan Kadlec
  Thesis: Vliv ořezu stromů na faunu saproxylických brouků | jankadlec3(at)seznam.cz | link to personal website
    Michal Plátek
  platasplatas(at)seznam.cz | link to personal website
    Štěpán Vodka
  stepan.ze.vsi(at)gmail.com
    Matthias Weiss
  mattweiss(at)t-online.de | link to personal website
  Collaborators
    Jan Altman
  Institute of Botany, Czech Academy of Sciences | jan.altman(at)ibot.cas.cz | link to personal website
    Jiří Doležal
  Institute of Botany, Czech Academy of Sciences | jiri.dolezal(at)ibot.cas.cz | link to personal website
    Robert Tropek
  Faculty of Science, Charles University (Prague) | robert.tropek(at)gmail.com | link to personal website