Laboratory of Woodland Ecology
    Institute of Entomology, Biology Centre CAS
Home Projects Species Localities Team Publications Media Join Us!
 
2024
2023
2022
Kozel, P., Kadlec, J., Cizek L. (2022) Saproxylic beetles of selected localities in South Bohemia. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 62.
2021
2020
Kozel P., Kostanjšek F. (2020) Šíření lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus Scop.; Coleoptera: Cucujidae) v jižních Čechách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 60: 122–123.
PDF
Háva J., Kozel P., Mirutenko V. (2020) Paranovelsis moravicus Háva, 2018 from Ukraine (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae). Studies and Reports, Taxonomical Series 16 (1): 333-335.
2019
2018
Konvička O., Švec Z. (2018) Faunistic records form the Czech Republic - 440. Coleoptera: Phalacridae. Klapalekiana 54: 122.
Konvička O., Hauck D., Horák J. (2018) Faunistic records form the Czech Republic - 439. Coleoptera: Scraptiidae. Klapalekiana 54: 40.
Konvička O., Bobot L. (2018) Faunistic records form the Czech Republic - 438. Coleoptera: Melandryidae. Klapalekiana 54: 22.
2017
Čížek L. (2017) Faunistic records from the Czech Republic – 435. Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae. Klapalekiana 53: 389-390.
Konvička O. (2017) Rozšíření lence Orchesia fusiformis (Coleoptera: Melandryidae) v České republice. Distribution of the false darkling beetle Orchesia fusiformis (Coleoptera: Melandryidae) in the Czech republic. Klapalekiana 53 : 135-138.
Recalde Irurzun J.I., Konvička O., Torres J.L. (2017) On Osphya vandalitiae (Kraatz, 1868) and the Iberian Osphyinae (Coleoptera: Melandryidae). Heteropterus Revista de Entomología 17 : 41-52.
2016
Konvička O. (2016) Faunistic records from the Czech Republic – 397. Coleoptera: Melandryidae. Klapalekiana 52 : 78.
Konvička O. (2016) Osphya brusteli sp. nov. from the Balkan Peninsula (Coleoptera: Melandryidae). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65 : 271-277.
Konvička O., Čížek P. (2016) Faunistic records from the Czech Republic – 398. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana 52 : 90.
Vávra J., Konvička O. (2016) Faunistic records from the Czech Republic – 404. Coleoptera: Laemophloeidae. Klapalekiana 52 : 102.
Konvička O. (2016) Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Tetratomidae, Melandryidae. Folia Heyrovskyana, Series B 25:1–20.
2015
Čížek L., Bezděk A. (2015) Doc. Ing. Karel Spitzer, CSc. – čestný člen České společnosti entomologické. Doc. Ing. Karel Spitzer, CSc. – honorary member of the Czech Entomological Society. Klapalekiana 51: 105-107.
Konvička O., Spitzer L. (2015) Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z východní Moravy ve sbírce Miloslava Herrmanna (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 6: 119-122.
Konvička O., Čížek L. (2015) Rozšíření rýhovců Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) a Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1892) (Coleoptera: Rhysodidae) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 6: 111-114.
Konvička O., Zeman V. (2015) Faunistic records from the Czech Republic - 385. Coleoptera: Anthicidae. Klapalekiana 51: 218.
Konvička O. (2015) Contribution to knowledge of the distibution of the false darkling beetles (Coleoptera: Melandryidae) of the Palaearctic Region. Příspěvek k rozšíření lencovitých brouků (Coleoptera: Melandryidae) v Palearktu. Klapalekiana 51: 229-234.
Konvička O. (2015) Melandrya (Emmesa) jaromiri sp. nov. from China (Coleoptera: Melandryidae). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 97–99.
2014
Vávra J.Ch., Čížek L., Vodka Š., Hauck D., Konvička O. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – Coleoptera: Eucnemidae. Klapalekiana 50: 127–128.
Vávra J. Ch., Bobot L., Konvička O. (2014) Rozšíření lesana Elateroides flabellicornis (Schneider, 1791) (Coleoptera: Lymexylidae) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 5: 70-73.
Konvička O., Hauck D. (2014) Faunistic records from the Czech Republic – 370. Coleoptera: Tetratomidae. Klapalekiana 50: 253-254.
Konvička O., Vávra J. (2014) Faunistic records from the Czech Republic – 358. Coleoptera: Sphindidae. Klapalekiana 50: 84.
Konvička O., Svec Z. (2014) Faunistic records from the Czech Republic – 357. Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae. Klapalekiana 50: 68.
Konvička O. (2014) Příspěvek k rozšíření mykofágního brouka Derodontus macularis (Fuss, 1850) (Coleoptera: Derodontidae) na východní Moravě. Acta Carpathica Occidentalis 5: 68-69.
Konvička O. (2014) Osphya lehnertae sp. nov. from Greece (Coleoptera: Melandryidae). Klapalekiana 50:161–166.
Konvička O. (2014) Faunistics records from the Czech Republic - 369. Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae. Klapalekiana 50: 251-252.
Vodka Š., Büche B., Čížek L. (2014) Faunistic records from the Czech Republic – 376. Coleoptera: Ptinidae. Klapalekiana 50: 263.
2013
Konvička O. (2013) Příspěvek k rozšíření páteříčka Rhagonycha carpathica Ganglbauer, 1896 v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 4: 86-88.
2012
Konvička O., Stanovský J., Koloničný L. (2012) Příspěvek k rozšíření a etologii páteříčka Cordicantharis longicollis (Kiesenwetter, 1859) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 3: 120-122.
Konvička O., Růžička T. (2012) Faunistic records from the Czech Republic – 329. Coleoptera: Melandryidae. Klapalekiana 48: 148.
Konvička O. (2012) Water penny beetles (Coleoptera: Psephenidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) In: Malenovský I., Kment P., Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) pp. 691-696.
Konvička O., Malenovský I., Kment P., Žmolík M. (2012) The Natural History of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Malenovský I., Kment P., Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) pp. 7–35.
Holuša J., Kočárek P., Konvička O. (2012) Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Malenovský I., Kment P., Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) pp. 71–104.
Malenovský I., Kment P., Konvička O. (2012) Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2).
Malenovský I., Kment P., Konvička O. (2012) Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) – the current state of knowledge. In: Malenovský I., Kment P., Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) pp. 897-933.
Boukal D., Fikáček M., Hájek J., Konvička O., Křivan V., Sejkora R., Skalický S., Straka M., Sychra J., Trávníček D. (2012) Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). (New and interesting records of water beetles from the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae)). Klapalekiana 48: 1-21.
Konvička O. (2012) Notes on the distribution of beetles of the families Melandryidae and Tetratomidae in the Western Palaearctic region. Klapalekiana 48: 203-206.
2011
Rapuzzi P., Konvička O., Vít D. (2011) The longhorn beetle Stenurella sennii (Coleoptera: Cerambycidae) in the Czech Republic and Croatia. Klapalekiana 47: 237-238.
Konvička O., Háva J. (2011) Faunistic records from the Czech Republic – 317. Coleoptera: Dermestidae. Klapalekiana 47: 264.
Konvička O., Čagánek D. (2011) Nové nálezy Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) na Moravě (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 2: 81-82.
2010
Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I. H., Nedvěd O. (2010) Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Časopis Slezského Muzea v Opavě, Serie A 59: 217-232.
Spitzer L., Konvička O. (2010) Rozšíření střevlíka Carabus variolosus, Fabr. (Coleoptera: Carabidae) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika) s poznámkami k jeho biologii. Časopis Slezského Muzea v Opavě, Serie A 59: 59–70.
Konvička O. (2010) Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 1: 99.
Konvička O. (2010) Nové lokality druhů Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) a Stethophyma grossum (Orthoptera: Acrididae) na Moravě (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 1: 99.
Konvička O. (2010) Příspěvek k faunistice krasce lipového Lamprodila rutilans rutilans (Coleoptera: Buprestidae) na východní Moravě. Časopis Slezského Muzea v Opavě, Serie A 59: 77–80.
Konvička O. (2010) Příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 1: 1-10.
Vodka Š., Pech P., Čížek L. (2010) Faunistic Records from the Czech Republic - 305: Hymenoptera: Formicidae. Klapalekiana 46: 237–238.
2009
Konvička O., Spitzer L. (2009) Příspěvek k faunistice tesaříka Pogonocherus ovatus (Coleoptera: Cerambycidae) na Valašsku (Západní Karpaty, Česká republika). Acta Musei Beskidensis 1: 103–107.
Konvička O., Boža P., Mantič M. (2009) Faunistic records from the Czech Republic – 245. Coleoptera: Staphylinidae, Phalacridae. Klapalekiana 45: 8.
Vodka Š., Čížek L., Průdek P. (2009) Faunistic Records from the Czech Republic - 288: Coleoptera: Cucujoidea. Klapalekiana 45: 281-282.
Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Roztočil O., Honců M. (2009) Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska 18: 125-140.
2008
Ezer E., Konvička O. (2008) Slunéčko Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) na Slovensku. Klapalekiana 44: 125-126.
Koloničný L., Konvička O., Stanovský J. (2008) Faunistic records from the Czech Republic – 245. Coleoptera: Tenebrionidae, Anthribidae. Klapalekiana 44: 61-62.
2007
Konvička O., Škorpík M. (2007) Nález tesaříka Poecilium glabratum (Coleopera: Cerambycidae) po více než 60 letech. Record of Longhorn Beetle Poecilium glabratum (Coleopera: Cerambycidae) after more than 60 years. Práce a studie muzea Beskyd č.17. Přírodní vědy, pp. 257.
2006
Čížek L., Hauck D. (2006) Relict occurrence of Mycetochara obscura (Coleoptera: Tenebrionidae) in Southern Bohemia. Klapalekiana 42: 213-215.
2005
Konvička O. (2005) Tesaříci (Coleoptera: Cerambycidae) Valašska: implikace poznatků v ochraně přírody. Časopis Slezského Zemského Muzea (A) 54: 141-159.