Laboratory of Woodland Ecology
    Institute of Entomology, Biology Centre CAS
Home Projects Species Localities Team Publications Media Join Us!
 
Kozel P. (2023) BOOK REVIEW: Evans A.V. (2023) The Lives of Beetles: a Natural History of Coleoptera. Princeton University Press, Oxford, 288 pp.
Čížek L., Drag L., Hauck D. (2021) Tesařík alpský v Ralské pahorkatině Ochrana přírody 6/2021.
Kozel P., Škorpík M., čížek L., Šebek P. (2020) Výskyt tesaříků rodu Necydalis (Coleoptera:Cerambycidae) v Národním parku Podyjí a jeho blízkém okolí. Thayensia-Znojmo 17: 67–78
Čížek L., Beneš J., Konvička M. (2019) Úbytek hmyzu. Špatně zdokumentovaná katastrofa? Živa 5: 247 - 250.
Čížek L. (2019) K čemu vlastně máme chráněná území? Vesmír 98, 216.
Drag L., Schmotzer A. (2019) Rádió jelkövetők nagy hőscincéreken. Zöld Horizont 1: 4.
Čížek L., Miklín J., Altman J. (2018) Proč mizí staré stromy (nejen) v Moravské Amazonii? Vesmír 97: 160-165.
Miklín J., Čížek L. (2017) Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti. Geografické rozhledy 26: 24-25.
Miklín J., Čížek L. (2016) Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. Sborník příspěvků z výroční konference České geografické společnosti, 5. – 7. září 2016. pp. 45-54.
Čížek L. (2016) Divoká Oslava: Hra na hluchou bábu. Vesmír 95: 436-437.
Šebek P., Kozel P., Čížek L., Beneš J., Doležal J., Miklín J., Škorpík M., Stejskal R. (2016) 25 let NP Podyjí. Cíleným prosvětlováním lesa k podpoře biodiverzity hmyzu, obratlovců a rostlin. Živa 4: 179-183.
Čížek L., Ekrtová E. (2016) Příliš divoká Oslava. Vesmír 95: 232-237.
Miklín J., Miklínová K., Čížek L. (2016) Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. Thayensia-Znojmo 13: 59–80.
Boukal M., Čížek L., Konvička O., Dedek P., Řehounek J., Škorpík M. (2015) Nezneužívejme broukoviště proti broukům! Živa 3: 58.
Čížek L., Pokluda P., Kubáň V., Hauck D., Elek Z. (2014) Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. Živa 62: 222-225.
Jirků M., Konvička M., Čížek L., Šálek M., Robovský J., Dostál D. (2013) Návrat zubra do České republiky. Akademický bulletin AV ČR 2013: 28-31.
Drag L., Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Honců M., Roztočil O. (2012) Tesařík alpský a jeho výskyt v ČR Živa 5: 247-250.
Čížek L., Farkač J., Kerouš K. (2010) Nejohroženější organismy nejsou ty lesní Vesmír 89, 11.
Čížek L., Zábranský P. (2009) Nejohroženější obyvatelé jihomoravského luhu. Lesnická Práce 7: 786-787.
Čížek L., Beneš J., Konvička M., Fric Z. (2009) Zpráva o stavu země: Odhmyzeno Jak se daří nejpočetnější skupině obyvatel České republiky? Vesmír 88: 386-391.
Čížek L., Krása A. (2009) Ještěrky s velmi těžkou žloutenkou. Vesmír 88: 318-320.
Čížek L., Hauck D. (2008) Extinkční dluh v našich lesích: Fauna starých stromů na Břeclavsku. Lesnická Práce 6: 19-21.
Čížek L., Danihelka J. (2007) Vymírání ohrožených druhů a další otázky ohledně fungování BR Dolní Morava. Lesnická Práce 10: 42.
Čížek L., Roleček J., Danihelka J. (2007) Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. Živa 6: 266-268.
Konvička O., Kuras T. (2006) Staré stromy a jejich hmyzí obyvatelé. Živa 4: 172-173.
Čížek L., Hauck D. (2005) Jeřáby v pralese. Vesmír 84: 38-43.
Čížek L. (2000) Slasti života v tropickém pralese. Vesmír 79: 558-561.