Laboratory of Woodland Ecology
    Institute of Entomology, Biology Centre CAS
Home Projects Species Localities Team Publications Media Join Us!
 
Kozel P., Škorpík M., čížek L., Šebek P. (2020) Výskyt tesaříků rodu Necydalis (Coleoptera:Cerambycidae) v Národním parku Podyjí a jeho blízkém okolí. Thayensia-Znojmo 17: 67–78
Čížek L., Beneš J., Konvička M. (2019) Úbytek hmyzu. Špatně zdokumentovaná katastrofa? Živa 5: 247 - 250.
Čížek L. (2019) K čemu vlastně máme chráněná území? Vesmír 98, 216.
Drag L., Schmotzer A. (2019) Rádió jelkövetők nagy hőscincéreken. Zöld Horizont 1: 4.
Čížek L., Miklín J., Altman J. (2018) Proč mizí staré stromy (nejen) v Moravské Amazonii? Vesmír 97: 160-165.
Miklín J., Čížek L. (2017) Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti. Geografické rozhledy 26: 24-25.
Miklín J., Čížek L. (2016) Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. Sborník příspěvků z výroční konference České geografické společnosti, 5. – 7. září 2016. pp. 45-54.
Čížek L. (2016) Divoká Oslava: Hra na hluchou bábu. Vesmír 95: 436-437.
Šebek P., Kozel P., Čížek L., Beneš J., Doležal J., Miklín J., Škorpík M., Stejskal R. (2016) 25 let NP Podyjí. Cíleným prosvětlováním lesa k podpoře biodiverzity hmyzu, obratlovců a rostlin. Živa 4: 179-183.
Čížek L., Ekrtová E. (2016) Příliš divoká Oslava. Vesmír 95: 232-237.
Miklín J., Miklínová K., Čížek L. (2016) Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. Thayensia-Znojmo 13: 59–80.
Boukal M., Čížek L., Konvička O., Dedek P., Řehounek J., Škorpík M. (2015) Nezneužívejme broukoviště proti broukům! Živa 3: 58.
Čížek L., Pokluda P., Kubáň V., Hauck D., Elek Z. (2014) Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. Živa 62: 222-225.
Jirků M., Konvička M., Čížek L., Šálek M., Robovský J., Dostál D. (2013) Návrat zubra do České republiky. Akademický bulletin AV ČR 2013: 28-31.
Drag L., Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Honců M., Roztočil O. (2012) Tesařík alpský a jeho výskyt v ČR Živa 5: 247-250.
Čížek L., Farkač J., Kerouš K. (2010) Nejohroženější organismy nejsou ty lesní Vesmír 89, 11.
Čížek L., Zábranský P. (2009) Nejohroženější obyvatelé jihomoravského luhu. Lesnická Práce 7: 786-787.
Čížek L., Beneš J., Konvička M., Fric Z. (2009) Zpráva o stavu země: Odhmyzeno Jak se daří nejpočetnější skupině obyvatel České republiky? Vesmír 88: 386-391.
Čížek L., Krása A. (2009) Ještěrky s velmi těžkou žloutenkou. Vesmír 88: 318-320.
Čížek L., Hauck D. (2008) Extinkční dluh v našich lesích: Fauna starých stromů na Břeclavsku. Lesnická Práce 6: 19-21.
Čížek L., Danihelka J. (2007) Vymírání ohrožených druhů a další otázky ohledně fungování BR Dolní Morava. Lesnická Práce 10: 42.
Čížek L., Roleček J., Danihelka J. (2007) Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. Živa 6: 266-268.
Konvička O., Kuras T. (2006) Staré stromy a jejich hmyzí obyvatelé. Živa 4: 172-173.
Čížek L., Hauck D. (2005) Jeřáby v pralese. Vesmír 84: 38-43.
Čížek L. (2000) Slasti života v tropickém pralese. Vesmír 79: 558-561.